Vitajte v štúdiu - Imrich Jenča

Publicistika

Vitajte v štúdiu - Imrich Jenča

27. 01. 2018 18:01

Na Rádiu Pyramída si pripomenieme sté výročie narodenia režiséra, herca, rozhlasového reportéra Imricha Jenču. Po skončení stredoškolského štúdia sa stal hlásateľom Rádiožurnálu v Košiciach, neskôr v Prešove, potom redaktorom rozhlasu v Bratislave a v Prahe a napokon režisérom Slovesnej umeleckej realizácie Československého rozhlasu v Bratislave.

Imrich Jenča bol všestranný rozhlasový pracovník - redaktor, reportér, speaker, ktorý vynikal jazykovo bezchybným prejavom a výbornou hlasovou dispozíciou. K rozhlasovej réžii dospel prostredníctvom vlastného rozhlasového herectva. Stelesnil desiatky postáv v rozhlasových hrách a literárnych pásmach. Jeho réžie sa vyznačovali realistickým zobrazením príbehu, dokonalým súzvukom slova, hudobnej a zvukovej zložky s dôrazom na herecké stvárnenie postáv. Režíroval aj populárnu reláciu Vitajte v štúdiu, a keď ho v roku 1972 pozvali pred mikrofón ako hosťa, ujal sa réžie jeho kolega Anton Glézl.

Ďaľšou rozhlasovou osobnosťou, ktorú si predstavíme, je bývalý rozhlasový majster zvuku a známy banskobystrický fotograf Karol Demuth. Jeho priateľ Ľudovít Petránsky, teoretik a historik umenia, o ňom napísal:

Karola Demutha som poznal už od vysokoškolských štúdií v Banskej Bystrici v prvej polovici 60. rokov. V inšpirujúcej atmosfére sa postupne rodil a formoval jeho fotografický prejav - od dokumentárneho záberu až ku kreatívnej interpretácii motívu. V prácach z roku 1968 zachytil činnosť pracovníkov rozhlasového pracoviska. Fotografie nie sú len prostým dokumentom ľudí v situácii ich každodenného povolania. Sú svedectvom vášne pre zrod posolstva v dramatickom kontexte doby, sú výrazom autorovej úprimnosti a zanietenia pre vnútorné vyjadrenie vzťahu k námetu. Tvorca nemá pre svoju prácu nijaké iné žriedlo, iba svoju vlastnú skúsenosť. Takouto podstatnou skúsenosťou je pre Karola Demutha čarovná krajina rodného Slovenska."

Ďalší jeho priateľ, rozhlasový redaktor Fedor Mikovič, nám Karola Demutha predstaví podrobnejšie v relácii Hosť v štúdiu (1997).

V týchto dňoch si pripomíname 85. nedožité narodeniny Miloša Pietora - jedného z najvýraznejších režisérov slovenského divadla. Pôsobil v prešovskom, zvolenskom a martinskom divadle, ale aj v bratislavských divadlách Nová scéna a Slovenské národné divadlo. Pietor sa zaslúžil o to, že sa Slovensko stalo súčasťou európskeho divadelného kultúrneho kontextu. Venoval sa uvádzaniu domácej pôvodnej tvorby i klasiky, do ktorej vnášal nový pohľad, svieže vykladačské tóny a novátorstvo. Dôverne poznal tvorbu Williama Shakespeara a ruskú drámu. Kritici tvrdili, že vyzliekol divadlo z ozdobných kostýmov, aby ho urobil živým. Priblížime si túto významnú osobnosť našej kultúry v rozhlasovom pásme Mariána Luckého Spomienky na režiséra (2008).

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: archív RTVS]

 

Živé vysielanie
??:??