Janko Matúška - tvorca štátnej hymny

Publicistika

Janko Matúška - tvorca štátnej hymny

26. 02. 2018 15:13

Za deň vzniku slovenskej hymny sa považuje 5. marec 1844. Pieseň Nad Tatrou sa blýska vznikla po odvolaní Ľudovíta Štúra z miesta námestníka Katedry reči a literatúry československej v Prešporku na Silvestra v roku 1843. Burcujúce slová básne prvýkrát spievali Štúrovi študenti v čase protestného odchodu z Prešporku do Levoče 5. a 6. marca 1844. Pieseň časom znárodnela a za svoju ju prijali aj slovenskí dobrovoľníci v meruôsmom roku. Pripomeňme si život a dielo Janka Matúšku v umelecko-dokumentárnom pásme Júliusa Lomenčíka Tvorca štátnej hymny (2001). V réžii Andreja Turčana účinkujú Mariana Barčáková a Ján Haruštiak.

Na Rádiu Pyramída si ďalej predstavíme významného filozofa, historika, kulturológa a kňaza Ladislava Hanusa, od jeho narodenia uplynulo 111 rokov. Spisovateľ a politický väzeň Rudolf Dobiáš o Hanusovi napísal:

Jeho vrcholným filozofickým dielom je monografia Človek a kultúra. Táto esej je syntézou jeho myslenia. Objasňuje v nej ľudskú podstatu kultúry ako prostriedok sebadotvorenia človeka, oblasť, v ktorej človek - jednotlivec uplatňuje svoje psychické danosti, čo na neho spätne pôsobí. Takýmto spôsobom sa môže jednotlivec stať dejinotvorným spoločenským prvkom, spolupôsobiť na procese humanizácie a spiritualizácie sveta."

A sám Ladislav Hanus o svojom životnom úsilí píše:

Sústredili sme sily na to, aby sme mohli slovenskú pospolitosť kultúrne prevychovať. Už sme sa nazdávali, že sa nám darí, že sa už javia, aj pospolito, znaky kultúrnosti... No hneď nasledujúce roky nás poučili, ako naivne sme si to mysleli."

Viac o tejto významnej osobnosti našich novodobých dejín sa dozviete v Galérii slávnych (2010). Autorsky pripravil Jozef Leikert, číta Vladimír Minarovič.

V týchto dňoch si pripomíname 108. výročie narodenia významného literárneho kritika, esejistu a pedagóga Alexandra Matušku. Uvedomoval si zaostávanie Slovenska v rámci Európy aj Československa, udieral do nášho zápecníctva, ľahostajnosti, neopodstatnenej glorifikácie minulosti, konfesionálnej nevraživosti či politickej skorumpovanosti. Predstavám na spoločenský život aj na kvalitu literatúry nasadil vysoké, európske kritériá. Pripomeňme si jeho inšpiratívny odkaz v relácii Róberta Šedivého Autor na dnes (2011). Hosťom relácie bol literárny kritik a historik Vladimír Petrík, účinkuje Alfréd Swan.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??