Zradca či hrdina - Viliam Žingor

Tip na týždeň

Zradca či hrdina - Viliam Žingor

16. 07. 2017 11:04

V júli uplynie 105 rokov od narodenia partizánskeho veliteľa Viliama Žingora. Na jar v roku 1944 založil nad rodnou Bystričkou partizánsku skupinu a v auguste lesný výcvikový tábor, v ktorom sústreďoval zbrane, potraviny a cvičil partizánov. Stal sa veliteľom slovenského oddielu 1. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika, ktorý sa neskôr rozrástol na 2. československú partizánsku brigádu.

Po vojne bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy a niekoľko krát povýšený. V roku 1945 vstúpil do KSS a v roku 1946 zvolený za poslanca SNR za KSS. V rokoch 1945 - 1947 v hodnosti majora bol zástupcom náčelníka ZNB pre stredné Slovensko. V auguste 1946 sa stal úradujúcim predsedom Zväzu slovenských partizánov. V roku 1947 vystúpil zo strany na protest proti jej politike.

Partizánska legenda sa po februári 1948 zmenila na prenasledovanú persónu, ktorá stratila riadne zamestnanie. Žingor otvorene presadzoval transformáciu Zväzu slovenských partizánov na nestranícku organizáciu.

Partizánska organizácia musí stáť nad všetkými politickými skupinami a v žiadnom prípade sa nemôže dať do výhradných služieb jednej politickej strany preto, lebo by tým svoje poslanie v základoch rozvrátila."

Aké následky mala táto jeho vzbura proti vládnej moci? Počúvajte fíčer Zradca, či hrdina... (2010) o legendárnom povstaleckom veliteľovi Viliamovi Žingorovi, ktorý autorsky i režijne pripravila Jozefína Mikovíniová.

 

Živé vysielanie
??:??