Dúchanie do pahrieb: Politické procesy - Buržoázni nacionalisti

Tip na týždeň

Dúchanie do pahrieb: Politické procesy - Buržoázni nacionalisti

09. 04. 2018 12:38

Jedným z mnohých obludných dôsledkov februárového prevratu 1948 bol proces s takzvanými buržoáznymi nacionalistami - začal sa 21. apríla 1954 v Bratislave. Podľa definície „vedeckého" komunizmu je buržoázny nacionalizmus reakčná buržoázna ideológia a politika, zdôrazňujúca záujmy jedného národa proti druhému, nadraďujúca jeden národ nad druhý.

Pomocou nacionalizmu sa buržoázia snaží rozdúchavať národnostné trenice, oslabovať triedny boj, rozbíjať medzinárodnú solidaritu pracujúcich, upevňovať svoje triedne panstvo, uspokojovať svoje vlastné záujmy, ktoré označuje za záujmy celého národa.

Marxizmus odmieta buržoázny nacionalizmus, ako ideológiu, ktorá robotníckej triede škodí. Proti buržoáznemu nacionalizmu staval marxizmus takzvaný proletársky internacionalizmus a socialistické vlastenectvo.

V Československu sa téma „buržoázny nacionalizmus" začala zneužívať hneď po nástupe KSČ k moci - po februári 1948. Vtedajší totalitný komunistický režim odsúdil mnoho ľudí na základe obvinení z buržoázneho nacionalizmu. Viacerí z nich boli paradoxne vrcholní slovenskí predstavitelia komunistickej strany. Súdruhovia si medzi sebou vybavovali účty.

Podrobne vás s touto obludnou politikou 50. rokov oboznámi relácia Politické procesy z cyklu Dúchanie do pahrieb, ktorú v roku 2000 pripravili redaktorka Anna Pompurová a autor Ján Melich.

[text: Marián Grebáč, foto: Česká televízia]

 

Živé vysielanie
??:??