Kronika populárnej hudby - Gejza Toperczer

Folklór a pop

Kronika populárnej hudby - Gejza Toperczer

22. 04. 2016 12:40

Vo vysielaní Rádia Pyramída sme už niekoľkokrát uviedli nahrávky spevákov ľudových piesní, ktorých sprevádzala ľudová hudba Eugena Farkaša. Táto kapela pôsobila ako interné rozhlasové teleso s oficiálnym názvom Ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave od roku 1960 až do roku 1970, keď ju nahradila Ľudová hudba Rinalda Oláha. Eugenovi Farkašovi a jeho ľudovej hudbe je venovaná piata časť série O legendárnych primášoch minulých storočí, ktorú v roku 2003 v rámci cyklu Rodostrom pripravili autor Marián Minárik a redaktor Samo Smetana.

Cyklus hudobno-slovných relácií Kronika populárnej hudby vznikol z iniciatívy redaktora Aliho Brezovského, ktorý oslovil „kráľovnú slovenského swingu" Gabrielu Hermélyovú, či by nechcela robiť spomienkovú reláciu s pesničkami. Dnes vyberáme pokračovanie z roku 1997 venované klaviristovi a skladateľovi Gejzovi Toperczerovi. Od jeho narodenia v Košiciach uplynulo 28. februára už sto rokov. Hrával tanečnú hudbu v Prahe, Budapešti i v Košiciach a v roku 1950 sa stal redaktorom košického rozhlasu. Skladal populárne piesne najmä pre rozhlas a televíziu - boli medzi nimi aj detské pesničky do televíznej hitparády Zlatá brána. Zomrel v Košiciach 17. januára 1984.

Skladateľ, dirigent a fagotista Vieroslav Matušík (1927 - 1995) začal ako šesťročný hrať na husliach, neskôr na gitare, saxofóne a klarinete. Od roku 1945 študoval u profesora Karla Pivoňku hru na fagote na pražskom konzervatóriu, ale absolvoval v roku 1951 už v Bratislave. Ešte ako poslucháč pražského konzervatória sa totiž v roku 1949 stal členom novozaloženej Slovenskej filharmónie, v roku 1956 aj členom Dychového kvinteta slovenských filharmonikov. Ako aranžér i skladateľ sa venoval aj populárnej hudbe. Svojimi úpravami zabezpečoval niekoľko rokov takmer celú produkciu Tanečného orchestra bratislavského rozhlasu, ktorý dirigoval od roku 1957 až do jeho zániku v roku 1962. Na nahrávkach z tohto obdobia spievajú Jozef Kuchár, Gabriela Hermélyová, Zdenko Kratochvíl, Melánia Oláryová, Bea Littmannová a Jozef Kuchár.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.


Živé vysielanie
??:??