Slovensko hrá a spieva - Kysuce a Orava (1991)

Folklór a pop

Slovensko hrá a spieva - Kysuce a Orava (1991)

28. 05. 2019 12:17

Vo vysielaní Rádia Pyramída si pripomíname herca a speváka Jána Valentíka, ktorý nás navždy opustil 12. mája vo veku 78 rokov. Rodák z Tisovca a absolvent VŠMU v Bratislave pôsobil v martinskom divadle a vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave. V roku 1975 nastúpil do Rozhlasového hereckého súboru v Bratislave, kde pôsobil ako vedúci až do rozpustenia tohto telesa v roku 2003.

Pod menom Ján Valentík je v rozhlasovom archíve 4093 položiek. Bol vynikajúci recitátor, jeho vzorom bol Viliam Záborský. Spájala ich úcta k jazyku a hovorenému slovu, k rodnej reči a poézii. Zúčastňoval sa na tvorbe hudobno-poetických relácií bývalej Redakcie ľudovej hudby bratislavského rozhlasu. Ako moderátor rozhlasových i festivalových programov vždy priniesol na pódium svoju poetiku i vtip. Medzi svojimi rodákmi bol známy ako ľudový rozprávač Báťa Jano.

Keď Darina Laščiaková v roku 1991 pripravovala reláciu Slovensko hrá a spieva - Kysuce a Orava, na interpretáciu sprievodného slova si pozvala Jána Valentíka. Zaujímavosťou je účasť zvukových majstrov Petra Janíka a Jána Backstubera z Experimentálneho štúdia na výrobe relácie z hudobných nahrávok, ktoré dôverne poznali, lebo mnohé z nich boli výsledkom ich práce.

                                                   ---------

V bloku, ktorý sa venuje ľudovej a populárnej hudbe, si môžete ďalej vypočuť relácie Zadané pre šansón - Charles Trenet spieva o Paríži (2001) a Život s hudbou (2001), venovanú pamiatke hudobníka Ľudovíta Beladiča.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: RTVS]

 

Živé vysielanie
??:??