Hudobné dedičstvo - Trávnice (1995)

Folklór a pop

Hudobné dedičstvo - Trávnice (1995)

12. 06. 2019 10:17

Trávnice, to boli kedysi ženy a dievky, ktoré chodili hrabať či vyžínať trávu z medzí, a trávnica bola aj plachta, v ktorej nosili trávu. Hrabačky si často spievali pri práci, ale najmä pri oddychu a potom po ceste domov, a z toho spevu sa vyvinul aj špecifický druh lyrických piesní spätých s prácou okolo sena na horských lúkach, ktorý sa rozšíril najmä na Pohroní, v Liptove a na Spiši.

Trávnice, ktoré patria medzi naše umelecky najhodnotnejšie piesne, zaujali a inšpirovali aj skladateľov klasickej hudby Alexandra Moyzesa, Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, Tadeáša Salvu. Tomuto výsostne ženskému piesňovému žánru sa v súčasnosti venujú najmä ženy - etnomuzikologičky Hana Urbancová a Eva Krekovičová, ale aj Andrea Jágerová, ktorú poznajú rozhlasoví poslucháči aj ako výbornú speváčku.

Andrea Jágerová pochádza z Liptova, absolvovala Katedru etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a v súčasnosti pracuje ako metodička pre folklór v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene. V roku 1995 pripravila pre banskobystrický rozhlas a cyklus Hudobné dedičstvo reláciu Trávnice.

                                                 ---------

V bloku, ktorý sa venuje ľudovej a populárnej hudbe, si môžete tiež vypočuť hudobno-slovnú reláciu Jubilant - Jozef Benedik (2001). Rozhovor so spevákom viedol hudobný redaktor Pavel Dovala, na výrobe spolupracoval zvukový majster Luboš Války.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Ferdinand Bučina, wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??