Z tvorivej dielne Vladimíra Slujku (1996)

Folklór a pop

Z tvorivej dielne Vladimíra Slujku (1996)

08. 08. 2019 09:13

Pri príležitosti 95. výročia narodenia Vladimíra Slujku uvádzame reláciu Z tvorivej dielne Vladimíra Slujku. Spolu so zvukovým majstrom Františkom Bombíkom pripravil a rozhovor viedol Samo Smetana. Premiéru vysielal Slovenský rozhlas 27. októbra 1996.

Vladimír Slujka sa narodil 31. júla 1924 vo Zvolenskej Slatine na Podpoľaní v hudobne vzdelanej učiteľskej rodine. Po absolvovaní konzervatória v roku 1952 nastúpil do bratislavského rozhlasu, kde práve Pavol Tonkovič zakladal Redakciu ľudovej hudby. Po odchode Tonkoviča v roku 1958 sa stal Slujka vedúcim redakcie a ostal ním až do odchodu na dôchodok v roku 1988.

Popri zamestnaní študoval dirigovanie u profesorov Jána Strelca a Juraja Haluzického. Bol zakladateľom, umeleckým vedúcim a dirigentom speváckeho zboru Technik (1956-73), ďalej spolupracoval so Slovenským filharmonickým zborom, Slovenskými madrigalistami i so Speváckym zborom slovenských učiteľov.

Vladimír Slujka bol hudobným skladateľom, dirigentom, zbormajstrom a celých tridsať rokov aj vedúcim Redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave. V každej z týchto oblastí svojej činnosti znechal výraznú stopu, každú obohatil výrazným osobnostným prínosom. Práve ako vedúci Redakcie ľudovej hudby sa zaslúžil o jej rozkvet a vrcholné obdobie jej jestvovania.

                                                ---------

V bloku, ktorý sa venuje ľudovej a populárnej hudbe, si môžete ďalej vypočuť hudobno-slovnú reláciu Uplynulo štvrťstoročie cyklu - zaspomínajme z cyklu Vladimíra Slujku Spevom k srdcu (1988) a v Rozhovoroch s pesničkou (2001) Ali Brezovský vyspovedal básnika a textára Jána Štrassera.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??