Nedeľné ráno s ľudovou hudbou a poéziou Martina Rázusa

Folklór a pop

Nedeľné ráno s ľudovou hudbou a poéziou Martina Rázusa

20. 02. 2020 09:59

Hovorené slovo malo v reláciách bývalej Redakcie ľudovej hudby bratislavského rozhlasu vždy významné postavenie. Poetické slovo často zaznelo v hudobno-slovných pásmach, ako bola napríklad Klenotnica ľudovej hudby, ale redaktori pripravovali aj ucelené hudobno-dramatické pásma.

V pamäti nám ostali najmä dramatizované poviedky Kazimierza Przerwu-Tetmajera, ďalej Šibalstvá Miša Zbojníka od Jula Farkaša a Podtatranské obrázky od Štefana Rysuľu a Ondreja Dema. Inokedy sa zasa recitácia básní striedala s poeticky ladeným slovom autora relácie.

V novšom období sa na tento typ výpovede sústreďovala najmä Adriana Domanská, ale už pred ňou pripravila na rôzne sviatočné dni počas roka veľa podobných hudobno-folklórnych pásem Darina Laščiaková. V 90. rokoch pripravoval pásma, v ktorých sa ľudová hudba snúbila s poéziou, vtedy mladý, začínajúci redaktor Samo Smetana. V relácii Nedeľné ráno s ľudovou hudbou a poéziou Martina Rázusa (1997) účinkuje recitátor Ján Valentík a Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave so svojimi sólistami.

                                                  ---------

V bloku, ktorý sa venuje ľudovej a populárnej hudbe, si môžete tiež vypočuť reláciu Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V roku 2010 si autor pozval do štúdia hudobného skladateľa a dlhoročného rozhlasového redaktora Aliho Brezovského, ktorý v týchto dňoch oslavuje 80 rokov.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: SITA, RTVS]

 

Živé vysielanie
??:??