Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Rozhovory s pesničkou - Kamil Peteraj

Rozhovory s pesničkou - Kamil Peteraj

V týchto dňoch oslavuje svoje 75. narodeniny básnik, textár a dramaturg Kamil Peteraj. Narodil sa v Bratislave 18. septembra 1945. V rodnom meste v roku 1964 absolvoval husľový odbor na konzervatóriu a potom vyštudoval dramaturgiu na Divadelnej fakulte Vysokej škole múzických umení. Pracoval ako dramaturg spevohry na bratislavskej Novej scéne, neskôr pôsobil ako spisovateľ v slobodnom povolaní.

Prvé básne uverejnil v časopise Slovenské pohľady v roku 1964 a už v nasledujúcom roku debutoval aj knižne, a to básnickou zbierkou Sad zimných vtákov. Verše kníh Čas violy a Kráľovná nocí sa vyznačujú bohatou asociatívnosťou, rozvíjaním obraznosti, ktorá sa opiera predovšetkým o emotívne vnímanie prírody.

Kamil Peteraj je jedným z mála textárov v slovenskej populárnej hudbe, ktorých autorstvo verejnosť vníma - takže Kamil Peteraj nikdy neostal zabudnutý za osobnosťou skladateľa a interpreta svojej piesne. Ako zdôrazňuje literárny vedec Karol Wlachovský:

O piesňových textoch Kamila Peteraja možno uvažovať ako o básnickom výtvore... má nespornú zásluhu na tom, že na Slovensku sa prestala písať poézia iba do kníh a pamätníkov."

V roku 2000 bol Kamil Peteraj hosťom relácie Rozhovory s pesničkou. S jubilujúcim textárom sa rozprával redaktor Ali Brezovský, na výrobe spolupracoval zvukový majster Ľuboš Války.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Michal Svítok, TASR]