Klenotnica ľudovej hudby - Mozaika zo života Samka Dudíka (1980)

Klenotnica ľudovej hudby - Mozaika zo života Samka Dudíka (1980)

"Máloktorá osobnosť tradičnej ľudovej kultúry zasiahla do kultúrno-spoločenského života Slovákov, Moravanov a Čechov tak ako on, čím presiahol nielen rodný región, ale i obdobie, v ktorom žil. Prostredníctvom svojej kapely presadzoval myšlienku slovanskej vzájomnosti a bratstva Čechov a Slovákov, dvíhal národné povedomie na oboch stranách moravsko-slovenskej hranice a v prvej polovici 20. storočia svojím pôsobením dokonca prebudil upadajúci záujem o tradičnú inštrumentálnu hudbu na Morave. Jeho podmanivá hra i široký repertoár sa stali inšpiračným zdrojom pre mnohých jeho súčasníkov i nasledovníkov."

Tieto slová o legendárnom myjavskom primášovi Samkovi Dudíkovi (1880-1967) napísala jeho pravnučka, významná etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Pri príležitosti 140. výročia narodenia Samka Dudíka zaraďujeme do vysielania Klenotnicu ľudovej hudby - Mozaiku zo života Samka Dudíka (1980). Autor Ondrej Demo v relácii prináša vlastné spomienky na Samka, rozhovory s ním, ale aj výpovede ďalších pamätníkov na túto výnimočnú osobnosť. Okrem Samka Dudíka a jeho ľudovej hudby účinkujú Janko Blaho, Štefan Dudík, Miro Dudík, BROLN a OĽUN.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: www.trencinregion.sk]