Ľudové nástroje a ich výrobcovia - Tibor Kobliček

Ľudové nástroje a ich výrobcovia - Tibor Kobliček

Slovensko má neobyčajne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Slovenskými ľudovými hudobnými nástrojmi sa zaoberali najmä Ladislav Leng a Oskár Elschek, ktorí u nás vďaka systematickému výskumu doložili 210 typov nástrojov. Najviac z nich patrí do skupiny vzduchozvučných nástrojov, najmenej je blanozvučných. Veľkú skupinu tvoria strunozvučné nástroje, ale ešte o čosi viac je samoznejúcich nástrojov. Z nich sú najpočetnejšie detské nástroje, ale patria sem napríklad aj zvonce.

Keď v roku 1997 prišiel mladý člen Redakcie ľudovej hudby, absolvent Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa Rasťo Andris s návrhom, že bude pripravovať reláciu Ľudové nástroje a ich výrobcovia, bol pri zrode veľkolepého cyklu hudobno-slovných relácií. V priebehu niekoľkých rokov ponavštevoval mnohých výrobcov, väčšinou nositeľov tradície, a umožnil tak poslucháčom spoznávať jednotlivé hudobné nástroje, oboznamovať sa s ich výrobou i funkciami.

V niektorých pokračovaniach sa Andris sústredil väčšmi na konkrétny hudobný nástroj, v iných zasa na jedného výrobcu. Relácia Ľudové nástroje a ich výrobcovia, venovaná jednému z najznámejších slovenských výrobcov hudobných nástrojov a multiinštrumentalistovi Tiborovi Kobličkovi z Cinobane, mala premiéru v roku 1998.

[foto: Denisa Horváthová, TASR]