Túto hudbu mám rád - Kornel Földvári

Túto hudbu mám rád - Kornel Földvári

Už je to viac než 5 rokov, čo nás navždy opustil profesor humoru, stmeľujúca osobnosť slovenskej neformálnej kultúry Kornel Földvári. Venoval sa humoru, karikatúre, serióznej aj marginálnej či brakovej literatúre. Časopisecky publikoval množstvo humoresiek, kritík, recenzií a glos.

Je považovaný za "najpopulárnejšieho neznámeho autora". Pre svoj nevyhovujúci kádrový profil (pochádzal z hodinárskej a zlatníckej rodiny) mohol publikovať iba pod pseudonymom (Miroslav Kostka, Peter Horňák, Pavol Miškovič). Knižne debutoval už v roku 1963 zbierkou satirických poviedok Netypické príbehy, ale meno Földvári sa prvýkrát objavilo na obálke až v roku 1999, keď vyšiel výber z jeho literárnokritických miniatúr O stručnosti.

Nový výber z jeho krátkych próz vyšiel v roku 2003 pod názvom Príbehy z naftalínu (Humoresky 1963-1977). Publikoval tiež texty venované Lasicovi a Satinskému Svet pre dvoch. Pre českých čitateľov zostavil antológiu poviedok mladých slovenských autorov Štrnásť ostrých. Knižne mu vyšli eseje O karikatúre (2006), O detektívke (2009). Ako prekladateľ sa venoval dielam Franza Werfela, Stefana Zweiga, Hansa Magnusa Enzensbergera.

V roku 2005 sa s Kornelom Földvárim pozhováral Vlado Franc v relácii Túto hudbu mám rád.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: S. Písecký, TASR]