Stretnutie s krásou - Ondrej Demo

Stretnutie s krásou - Ondrej Demo

Pred Vianocami nás vo veku 93 rokov navždy opustil významný etnomuzikológ a folklorista Ondrej Demo, dlhoročný redaktor bratislavského rozhlasu. V roku 2018 získal Cenu Ministra kultúry SR za celoživotný prínos v oblasti hudobného folklóru.

Jeho prvým učiteľom bol ujec Andrej Kalina, ktorý si ako robotník priniesol husličky z Francúzska. Po skončení vojny nastúpil Ondrej Demo do učiteľskej akadémie v Bratislave. Po absolvovaní vojenskej základnej služby v roku 1953 sa stal redaktorom Redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave. Popri zamestnaní vyštudoval hudobnú výchovu u profesora Eugena Suchoňa a hudobnú vedu a etnomuzikológiu u profesora Jozefa Kresánka.

Ondrej Demo sa stal známym hlavne ako autor rozhlasového cyklu Klenotnica ľudovej hudby (1966-93). Odvysielal v ňom vzácny hudobno-folklórny materiál z 275 obcí Slovenska. Vytvoril projekt medzinárodnej rozhlasovej sútaže Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. V roku 1976 bol pri zrode Orchestra ľudových nástrojov a stal sa jeho prvým umeleckým vedúcim. Pre OĽUN, Spevácky zbor Lúčnica, Rodokmeň a rôzne folklórne súbory kompozične spracoval asi 150 partitúr.

Ondrej Demo riešil rôzne estetické i názorové otázky. Azda hlavné presvedčenie, ktoré ho po celé roky viedlo, bola viera v spätosť ľudovej hudby so životom a prácou, ale i s prírodou. O tom, aké dôležité je podľa neho spojenie folklóru s prostredím a s ľuďmi, hovoril v relácii Stretnutie s krásou, ktorú v roku 2001 redakčne pripravila Adriana Domanská.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: folklorika.sk]