EURO 2020
EURO 2020

Hudobné dedičstvo - O zvykoch veľkonočného obdobia

Hudobné dedičstvo - O zvykoch veľkonočného obdobia

V čase Veľkého pôstu, ktorý je prípravou na Veľkú noc, sa tradične nekonajú zábavy, tance, svadby ani hostiny, a varia sa pôstne jedlá. Napriek tomu sa na určité dni viažu zvykoslovné príležitosti, pri ktorých nechýba spev a pri ktorých sa kresťanské prvky často spájajú s rezíduami predkresťanských povier.

Predveľkonočné a veľkonočné obdobie neuniklo ani pozornosti poprednej slovenskej etnomuzikologičky Alice Elschekovej. Od začiatku pôsobenia v Slovenskej akadémii vied sa venovala regionálnym výskumom ľudovej vokálnej kultúry na celom území Slovenska, ktoré jej poskytli východiskovú základňu k štýlovým analýzam, hodnoteniu a klasifikácii ľudových piesní. Sama i v spoluautorstve s manželom Oskárom Elschekom vydala významné odborné knižné publikácie.

V roku 2002 pripravila Alica Elscheková na požiadanie redaktorky Miriam Kubandovej z banskobystrického rozhlasového štúdia hudobno-slovnú reláciu s názvom O zvykoch veľkonočného obdobia, ktorá sa vysielala v rámci cyklu Hudobné dedičstvo.

Keďže autorka sa venovala najmä zvykosloviu pôstneho obdobia, zaraďujeme túto reláciu do vysielania pred veľkonočnými sviatkami. Slovom sprevádzajú autorka Alica Elscheková a Ivan Štrbík. Účinkovali speváci a muzikanti z Važca, Smrečian, Liptovskej Kokavy, Rudinej a z ďalších obcí Slovenska.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Andrej Galica, TASR]