Ľudové nástroje a ich výrobcovia - trombita

Ľudové nástroje a ich výrobcovia - trombita

Slovensko má neobyčajne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Slovenskými ľudovými hudobnými nástrojmi sa zaoberali najmä Ladislav Leng a Oskár Elschek, ktorí u nás vďaka systematickému výskumu doložili 210 typov nástrojov.

Veľkú skupinu tvoria strunozvučné nástroje, ale ešte o čosi viac je samoznejúcich nástrojov. Najviac patrí do skupiny vzduchozvučných nástrojov. Medzi nimi je aj fujara trombita alebo jednoducho len trombita.

Keď v roku 1997 prišiel mladý člen Redakcie ľudovej hudby Rasťo Andris s návrhom na reláciu Ľudové nástroje a ich výrobcovia, bol pri zrode veľkolepého hudobno-slovného cyklu. V priebehu niekoľkých rokov navštívil mnohých výrobcov a nositeľov tradície, čím umožnil poslucháčom spoznávať jednotlivé hudobné nástroje, oboznamovať sa s ich výrobou i funkciami.

Vypočujte si zostrih dvoch relácií Ľudové nástroje a ich výrobcovia (1998), ktoré autor Rasťo Andris venoval práve trombite. Účinkovali hráči na trombite a výrobcovia z Púchovskej doliny a okolia Milan Štefánik, Pavol Štefánik, Peter Malina, Rado Cabuk, Milan Mičkalík.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Martin Pavelek, TASR]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame