Fenomén21
Fenomén21

Z muzikálových pódií - Fidlikant na streche

Z muzikálových pódií - Fidlikant na streche

Jedna z definícií muzikálu znie, že ide o syntetický dramatický žáner, ktorý v sebe spája literatúru a hudbu. Významné miesto v ňom má tanec. Rozlišujeme divadelný a filmový muzikál, hoci mnoho pôvodne divadelných muzikálov má aj svoju filmovú podobu.

Predchodcami muzikálu boli opereta, singšpíl a revue. Za prvý výrazný muzikál sa pokladá newyorská Loď komediantov z roku 1927. Po hudobnej stránke je muzikál ovplyvnený džezom, klasickou hudbou i modernou populárnou hudbou. Pôvodným domovom muzikálu sú divadlá na newyorskej Broadway a najznámejšími autormi sú George Gershwin, Jerome Kern, Irving Berlin, Cole Porter a Richard Rodgers. V 50. rokoch sa tento žáner rozšíril aj v Európe.

Napriek nespornej obľube muzikálu medzi poslucháčmi nebol tento žáner výraznejšie zastúpený v rozhlasovom vysielaní. Jednou z výnimiek bol cyklus Z muzikálových pódií, ktorý na prelome tisícročí autorsky pripravoval Pavel Dovala. Vypočuť si môžete jeho reláciu Fidlikant na streche (2001). Slovom sprevádzajú Richard Klvač a Pavel Dovala. Na výrobe spolupracovali zvukoví majstri Zdenko Halamík a Anna Gajdošová.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Miroslava Cibulková, TASR]