Hudobné dedičstvo - Trávnice

Hudobné dedičstvo - Trávnice

Trávnice - tak sa kedysi vravievalo ženám a dievkam, ktoré chodili hrabať alebo vyžínať trávu z medzí, a trávnica bola aj plachta, v ktorej nosili trávu. Hrabačky si často spievali pri práci, ale najmä pri oddychu a potom po ceste domov. Z toho spevu sa vyvinul aj špecifický druh lyrických piesní spätých s prácou okolo sena na horských lúkach, ktorý sa rozšíril najmä na Pohroní, Liptove a na Spiši.

Etnomuzikológovia považujú trávnice za jedny z našich umelecky najhodnotnejších piesní a preto nás neprekvapí, že zaujali a inšpirovali aj Alexandra Moyzesa, Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, Tadeáša Salvu a ďalších hudobných skladateľov. Takisto je prirodzené, že takémuto výsostne ženskému piesňovému žánru sa v súčasnosti venujú najmä ženy-etnomuzikologičky Hana Urbancová a Eva Krekovičová, ale i Andrea Jágerová, ktorú poznajú rozhlasoví poslucháči aj ako výbornú speváčku.

Andrea Jágerová pochádza z Liptova, absolvovala Katedru etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a v súčasnosti pracuje ako metodička pre folklór v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene. V roku 1995 pripravila pre banskobystrický rozhlas dvojdielnu hudobno-slovnú reláciu Trávnice, ktorá sa vysielala v rámci cyklu Hudobné dedičstvo.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Ferdinand Bučina, wikipedia]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame