Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Kronika populárnej hudby - Vieroslav Matušík

Kronika populárnej hudby - Vieroslav Matušík

Od narodenia významného skladateľa, aranžéra a dirigenta Vieroslava Matušíka uplynulo v auguste 95 rokov. Ako šesťročný začal hrať na husliach, neskôr na gitare, saxofóne a klarinete. Od roku 1945 študoval hru na fagote na pražskom konzervatóriu, ale absolvoval v roku 1951 už v Bratislave. Ešte ako študent pražského konzervatória sa totiž v roku 1949 stal členom novozaloženej Slovenskej filharmónie (a neskôr aj členom jej Dychového kvinteta).

Ako aranžér i skladateľ sa venoval aj populárnej hudbe. Svojimi úpravami zabezpečoval takmer celú produkciu Tanečného orchestra bratislavského rozhlasu, ktorý dirigoval od roku 1957 až do jeho zániku v roku 1962. V neskorších rokoch sa pôsobenie Vieroslava Matušíka spájalo s Tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave (TOČR).

V roku 2000 venovala Gabriela Hermélyová spomienkam na Vieroslava Matušíka dve relácie z cyklu Kronika populárnej hudby. Do štúdia si pozvala Matušíkových spolupracovníkov a priateľov Pavla Zajáčka, Pavla Zelenaya a Aliho Brezovského.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: archív RTVS]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame