Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Zem spieva – hudobno-folklórne pásmo o Karolovi Plickovi (1984)

Zem spieva – hudobno-folklórne pásmo o Karolovi Plickovi (1984)

Významný slovenský a český etnomuzikológ, fotograf a režisér Karol Plicka sa narodil v roku 1894 vo Viedni. Keď bol učiteľom v Prahe, každý rok cez letné prázdniny chodil na Slovensko zbierať ľudové piesne. Jeho precíznosť pri transkribovaní si všimli českí skladatelia Leoš Janáček a Vítězslav Novák, ktorí ho odporučili Matici slovenskej.

Počas jeho pobytu na Slovensku v 30. rokoch vznikol jeho najznámejší film Zem spieva. Je to umelecky komponovaný záznam ľudových tradícii, hier, obradov, tancov a slávností v čase od skorej jari do neskorej jesene. Vznik unikátneho dokumentu podporil i vtedajší prezident Tomáš Gariggue Masaryk.

Plicka bol presvedčeným Čechoslovákom. Hoci pochádzal z českej rodiny a časť svojho života prežil v Česku, jeho srdce patrilo Slovensku. Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. Žiaľ, múzeum Karola Plicku, ktoré otvorili v roku 1988 v Blatnici, bolo pre nevyhovujúci technický stav v roku 2019 zatvorené a expozícia sa presunula do SNM v Martine.

Plicka vďačne rozprával o zaujímavých zážitkoch pri zbieraní ľudových piesní. Jeho autentické rozprávanie poznáme najmä z dokumentárnych filmov Martina Slivku a z rozhlasových relácií a príhovorov určených napríklad poslucháčom relácie Klenotnica ľudovej hudby. Týmto krátkym príbehom nechýba vtipná zápletka, ale v ich jadre je vždy obdiv k ľudovej piesni a celej tradičnej kultúre, láska k slovenskému ľudu a jeho umeniu a hlboký vzťah k jednoduchému pracovitému človeku a k jeho mravným hodnotám.

Keď v roku 1984 Karol Plicka oslavoval okrúhle životné jubileum 90 rokov, Martin Slivka o ňom pripravil hudobno-folklórne pásmo Zem spieva.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Slovenský filmový ústav]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame