Je máj – spomienka na hudobníka a zakladateľa Bratislavskej lýry Jána Siváčka

Je máj – spomienka na hudobníka a zakladateľa Bratislavskej lýry Jána Siváčka

V máji si pripomíname 95 rokov od narodenia džezového hudobníka, skladateľa a spoluzakladateľa Bratislavskej lýry Jána Siváčka. K hudbe ho priviedol silný zážitok z študentských čias, keď bol na koncerte tanečného orchestra americkej armády v Bratislave. V roku 1965 ukončil štúdium kompozície na VŠMU a začal sa venovať hudobno-zábavným žánrom. Od swingu postupne prešiel ku koncertne ponímanej populárnej piesni.

V roku 1966 spolu Pavlom Zelenayom založil československý festival populárnych piesní Bratislavská lýra. K najznámejším lýrovým piesňam Jána Siváčka patria: Ako mám žiť bez teba (Eva Pilarová, 1966), Kľúč pod prahom (Helena Vondráčková, 1967), Jednu lásku mám (Marcela Leiferová, 1969), Cesta klenbou líp (Karel Hála, 1970) Orfeus a Eurydika (Eva Máziková, 1971).

Ako pedagóg pôsobil na Katedre filmovej a televíznej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU a na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK. Ján Siváček, jedna z najvšestrannejších osobností povojnovej slovenskej hudobnej kultúry, zomrel 16. decembra 1987.

V roku 1993 pri príležitosti nedožitých 65. narodenín Jána Siváčka pripravili Pavol Zelenay a Ali Brezovský hudobno-slovnú reláciu, ktorú symbolicky nazvali podľa jeho známej piesne Je máj. Rovnaký názov malo aj podujatie, ktoré v roku 2008 v rodnom meste Jána Siváčka na Myjave pripravil Dom kultúry Samka Dudíka v spolupráci so Slovenským rozhlasom.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[text: Marek Puškáš; foto: RTVS]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame