Klenotnica ľudovej hudby: Zvyky a ľudová hudba z Gajár na Záhorí

Klenotnica ľudovej hudby: Zvyky a ľudová hudba z Gajár na Záhorí

Zakladateľ, redaktor a autor väčšiny relácií cyklu Klenotnica ľudovej hudby Ondrej Demo odchádzal v roku 1992 do dôchodku a za svojho nástupcu si vtedy vybral mladého folkloristu Sama Smetanu.

Možnosti nahrávania v teréne boli v tom čase už obmedzené. Samovi Smetanovi sa napriek tomu podarilo získať veľa cenného materiálu v obciach Malá Lehota, Veľká Maňa, Myjava a okolie, Turček, Krpeľany, Sučany, Toporec, Jarabina, Hronsek, Papradno, Kozárovce, Zliechov a Lietavská Závadka (ďalšie nahrávky robil na folklórnych festivaloch).

Samo Smetana pôsobil v rozhlase ako interný redaktor celých 25 rokov. V roku 2000 bol v Gajaroch na Záhorí. Okrem pekných pesničiek a sláčikovej muziky s harmonikou nahral aj veľa zaujímavého rozprávania. O ľudovej hudbe, zábavách a tancoch, o volení mládeneckého richtára, o pestovaní rôznych plodín, ale aj o pašovaní, májoch a zvykoch na Jána. Jeho informátormi boli Františka Spustová, Ján Sloboda a Margita Rohlíčková, vedúca miestnej folklórnej skupiny Slnečnica - Sunečník, ktorá zomrela v roku 2022.

Hudobno-slovná relácia Sama Smetanu Klenotnica ľudovej hudby: Zvyky a ľudová hudba z Gajár na Záhorí mala premiéru 19. novembra 2000.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: www.zahorackyfolklor.sk]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame