Rodostrom - O slovenských ľudových rozprávkach

Rodostrom - O slovenských ľudových rozprávkach

Dlhé zimné večery boli kedysi vhodnou príležitosťou na rodinné posedenie pri svetle lojovej sviečky či petrolejky. Rozprávali sa spomienky, strašidelné príbehy, ale aj rozprávky ako samostatný žáner, určený pôvodne pre dospelých poslucháčov.

Jedným z najvýznamnejších vedcov, ktorí sa venovali slovenským ľudovým rozprávkam, bol etnológ a folklorista Milan Leščák. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal najmä otázkami ľudovej kultúry, pričom si všímal aj jej literárne súvislosti.

Je autorom publikácie Slovenské ľudové hádanky (1981), teoretického diela Folklór a folkloristika (1982) a antológie slovenskej ľudovej ľúbostnej lyriky Červené jabĺčko v oblôčku mám (1988). Napísal príručky O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (2001) a Úvod do folkloristiky (2006), pripravil dvojzväzkové Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia (2006). Je spoluzakladateľom a organizátorom Etnofilmu Čadca. Milan Leščák zomrel 18. januára 2022 v Bratislave.

Spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom a do vysielania zaraďujeme jeho reláciu O slovenských ľudových rozprávkach (2001) z národopisného cyklu Rodostrom. Slovom sprevádzali Ján Valentík a redaktor Samo Smetana. Na výrobe spolupracoval zvukový majster František Bombík.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: wikipedia]


 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame