OĽUN a jeho hostia hrajú jubilantom: Slujkovi, Peškovi, Domanskému

OĽUN a jeho hostia hrajú jubilantom: Slujkovi, Peškovi, Domanskému

Myšlienka založiť Orchester ľudových nástrojov sa zrodila v roku 1976 v Redakcii ľudovej hudby bratislavského rozhlasu. Ondrej Demo v spolupráci s ostatnými redaktormi a s externými spolupracovníkmi vypracoval koncepciu nového telesa. Jeho činnosť sa mala sústrediť na nahrávanie v štúdiu, vedľajšou aktivitou mali byť koncerty a verejné nahrávky.

Tak vznikol aj koncertný cyklus OĽUN a jeho hostia, v rámci ktorého býval jeden koncert ročne venovaný jubilantom, významným osobnostiam folklórneho hnutia a hudobnej kultúry.

V októbri 1999 sa konal koncert k životným jubileám skladateľa, dirigenta, zbormajstra a dlhoročného vedúceho Redakcie ľudovej hudby Slovenského rozhlasu Vladimíra Slujku, hráča na ľudových dychových hudobných nástrojoch, multiinštrumantalistu Jozefa Peška a skladateľa a redaktora Slovenského rozhlasu Hanuša Domanského.

Vtedajší jubilanti už nie sú medzi nami, takže na nich môžeme len spomínať, a v týchto dňoch je najaktuálnejšou spomienka na Hanuša Domanského, ktorý sa narodil 1. marca 1944, teda pred 80 rokmi. Od narodenia Vladimíra Slujku uplynie tento rok 100 rokov, od narodenia Jozefa Peška 95 rokov. Zostrih koncertu autorsky pripravili Angela Vargicová a Adriana Domanská, slovom sprevádza Jozef Šimonovič.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: RTVS]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame