Andrej Ferko: Rizikovo tehotný Hugo Bing

Andrej Ferko: Rizikovo tehotný Hugo Bing

V týchto dňoch oslávi svoje 62. narodeniny Andrej Ferko. Pre jeho tvorbu sú príznačné experimentovanie, neopakovateľný humor, nonsens, recesia, satira aj provokácia. Jeho umelecké postupy a tvorivú osobnosť asi najlepšie vystihol spisovateľ a literárny kritik Bystrík Šikula, keď ho označil ako experimentátora tradicionalistu.

V čase prevládajúcich tradičných epických foriem a žánrov koncom 70. rokov priniesol Andrej Ferko do slovenskej prózy prvky grotesky a paródie, hravosti a recesie až absurdity a slangu, tak ako to zodpovedalo životnému štýlu a estetickému cíteniu nastupujúcej generácie. Rozhlasová hra Rizikovo tehotný Hugo Bing získala v roku 1991 na 12. festivale pôvodnej rozhlasovej hry v Piešťanoch ocenenie za komediálny debut. Naštudovala ho a nahrala Oľga Janíková. Účinkovali: Michal Gučík, Zuzana Kronerová, Magda Paveleková, Dušan Tarageľ a Ivan Laca.

Dielo si kladie otázku: Môžu rodiť aj muži? Ak áno, tak potom vzniká vážny etický a právny problém a to si vyžaduje, aby jeden z autorov bol právnik. S Ferkom preto spolupracoval Ján Drgonec - ústavný právnik, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a bývalý člen Súdnej rady Slovenskej republiky. Zameriava sa na široký okruh otázok ústavného práva, mediálneho práva, medicínskeho práva, počítačového a obchodného práva.

Narodeniny oslavuje tiež spisovateľ Peter Jaroš. V rokoch 1966 až 1971 pracoval ako redaktor v Československom rozhlase v Bratislave. Patrí ku generácii slovenských spisovateľov, ktorí vstupovali do literatúry začiatkom 70. rokov. Jeho tvorba sa vyznačuje neustálym experimentovaním. Neuznáva žiadne vopred dané estetické normatívy a obmedzujúce pravidlá literárnej tvorby. Je nepokojným a vnútorne slobodným tvorivým duchom, ktorý nebral ohľady na kritiku ani politiku alebo tradičné literárno-umelecké postupy. Ide svojou vlastnou cestou. Osobnosť Petra Jaroša je výnimočným zjavom a jeho rozsiahle dielo sa radí medzi trvalé hodnoty slovenskej literatúry.

V jednom z rozhovorov na otázku, či sa podľa neho darí slovenskej literatúre prenikať do každodenného života, odpovedal, že okrem iného nemôže nespomenúť Slovenský rozhlas, „...ktorý je naším najväčším vydavateľstvom. Jeho úloha pri šírení nielen slovenskej literatúry je nenahraditeľná, lebo jeho prostredníctvom sa umelecké slovo dostáva každodenne k tisícom poslucháčov."

Peter Jaroš je autorom šiestich rozhlasových hier. Jeho prvá hra Splynutie je o hľadaní pokoja, o márnom úsilí vyrovnať sa so stratou najbližšieho človeka. V roku 1968 hru naštudovala a nahrala režisérka Elena Bauerová. Scénickú hudbu skomponoval Jozef Malovec. Účinkovali: Michal Dočolomanský, Viera Topinková, Ján Jamnický, Štefan Dobrovodský, Alojz Kramár, Darina Vašíčková, Leopold Haverl, Ľudo Ozábal, Jozef Cút, Slávo Drozd a Ondrej Košút.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame