Nenávidený - hra o osudoch Adama Františka Kollára

Literatúra a dráma

Nenávidený - hra o osudoch Adama Františka Kollára

17. 04. 2019 15:45

Adama Františka Kollára (1718-1783) prezývali „slovenský Sokrates". Bol historikom, knihovníkom, pedagógom a filológom. Pôsobil ako dvorný radca Márie Terézie. Narodil sa v Terchovej, päť rokov po poprave jeho rodáka Jánošíka.

Zaujímala ho história Uhorska, najmä povaha jeho právnych inštitúcií a zákonov. Napísal prvé dejiny Rusínov O pôvode, rozšírení a osadení rusínskej národnosti v Uhorsku (1769). Ako prvý definoval predmet etnológie. V oblasti lingvistiky doplnil a vydal gramatiku tureckého jazyka, pripravil antológiu perzskej literatúry.

V práci O pôvode a trvalom používaní zákonodarnej moci uhorských apoštolských kráľov v cirkevných záležitostiach (1764) píše, že uhorský panovník má plné právo zasahovať do cirkevných záležitostí. Bránil tým postavenie panovníka ako absolútneho vládcu. Kritizoval privilégiá šľachty a zbierku obyčajového práva Tripartitum, ktorá viedla k zvýšeniu útlaku poddaných. Pobúrení šľachtici žiadali exemplárne potrestať autora a samotnú knihu spáliť, čo sa napokon aj stalo.

Jozef Repko napísal o osudoch Adama Františka Kollára v roku 2000 rozhlasovú hru Nenávidený. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú: Leopold Haverl, Emil Horváth, Michal Dočolomanský, Vladimír Obšil, Elo Romančík, Martin Huba, Jozef Šimonovič, Július Paluš.

                                             ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť hraný dokument Slava Kalného Kývali sme hraničiarom (2013) o troch kurióznych prípadoch z obdobia strážených hraníc. V réžii Táni Tadlánkovej účinkujú František Kovár, Peter Rúfus, Tatiana Kulíšková, Vladimír Jedľovský a Ivan Šándor.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: wikipedia]

Živé vysielanie
??:??