Svedectvo krvi - hra o košických mučeníkoch

Literatúra a dráma

Svedectvo krvi - hra o košických mučeníkoch

06. 09. 2019 09:01

Od umučenia košických mučeníkov uplynie 7. septembra 400 rokov. Katolícki kňazi a misionári Marek Križina, Štefan Pongrác a Melichar Grodecki boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi v období vojen s Osmanskou ríšou. Chýr o umučení kňazov sa rozniesol po celom meste. Na mieste, kde boli mladí kňazi umučení, sa nachádza sakristia univerzitného kostola Premonštrátov (na Hlavnej ulici č.67 v Košiciach), ktorý postavili jezuiti z úcty k trom mučeníkom. V roku 1995 ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätých.

Spisovateľ Karol Horák, ktorý o košických mučeníkoch napísal rozhlasovú hru Svedectvo krvi (2005), hovorí:

Táto téma ma lákala hlavne preto, že žijem v Košiciach už nejaké to desaťročie a chodím ulicou, na ktorej som si nevedel predstaviť, že sa tam odohral takýto "mord". Bola to krutá vražda bez súdu. Zaujala ma aj fatálna stránka osudu týchto vysoko odborne erudovaných mladých ľudí, ktorí mali za sebou formáciu na popredných európskych univerzitách."

A posolstvo hry sformuloval takto:

Náš súčasný svet je príliš zmaterializovaný a duchovná stránka našich životov, ktorá ma ako pedagóga zaujíma najmä v súvislosti s mládežou, ostáva ničím nevykrytá. Nejde tu o nejaké objavovanie pobožnosti či modlitbičkovanie. Ide najmä o stav človeka v hraničnej existenciálnej situácii, keď sa musí jednoznačne rozhodnúť."

Rozhlasová hra Karola Horáka o osudoch troch košických mučeníkov bola prvá, po nej nasledoval text pre študentské divadlo v Prešove a napokon dráma pre Štátne divadlo Košice. V réžii Hany Makovickej-Hajdovej účinkujú: Michal Hudák, Milan Antol, Ivan Krúpa, Peter Rašev Michal Šoltés, Peter Krajčovič, Dana Košická, Ľuba Blaškovičová.

                                                 ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť dramatizáciu poviedky Antona Bieleka Na vysokých horách (1987) a báseň Bohuslava Tablica Náramná chuť na kávu (1988) zarecituje Štefan Kvietik.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Arcibiskupský úrad v Košiciach]

 

Živé vysielanie
??:??