Margita Figuli: Pieseň otrokov (1985)

Literatúra a dráma

Margita Figuli: Pieseň otrokov (1985)

07. 10. 2019 09:10

Od narodenia spisovateľky Margity Figuli uplynulo 110 rokov. Narodila sa vo Vyšnom Kubíne, v rodnom dome Pavla Országha Hviezdoslava. Jej knižný debut, novelu Uzlík, ilustroval Koloman Sokol. Po zbierke próz Pokušenie nasledovalo jej najznámejšie dielo, román Tri gaštanové kone, v ktorom naplno rozvinula kľúčové motívy slovenského naturizmu.

Istý čas mala obmedzené publikačné možnosti, a tak sa venovala práci na veľkom historickom románe Babylon, ktorý je aj dnes aktuálny svojou koncepciou skúmania otázok zániku určitého typu absolútnej moci. Pritom tu nejde o analógie k súčasnosti, ale o evokáciu biblickej doby. Do súčasnosti román presahuje autorkiným poznaním a poéziou.

Jej prvá publikovaná próza Pieseň otrokov (1930) vychádza zo žánrového základu historickej legendy. Príbeh rodovej pomsty pracuje so sociálnymi motívmi. V samých začiatkoch tvorby Margity Figuli fungoval predpoklad o základnej a riadiacej úlohe genetických daností a rôznych typov „prirodzených" predurčení v konaní literárnych postáv. Literárny kritik Ján Števček napísal:

V prvej fáze tvorby, reprezentovanej novelami až do roku 1940, vystupuje do popredia konflikt princípu prirodzeného života so skrytým mravným zákonom; tieto novely sa zameriavajú na výraz, na štýl."

Prózu Pieseň otrokov v roku 1985 zdramatizovala pre rozhlas Gita Pechová. V réžii Viktora Lukáča účinkujú: Ladislav Chudík, Karol Machata, Viera Richterová, Soňa Ulická a Ján Mistrík.

                                             ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť báseň Ľubomíra Feldeka Maľarka (2012), venovanú maliarke Márii Medveckej, a rozhlasovú adaptáciu románu Alfonza Bednára Sklený vrch (1974) v réžii Imricha Jenču v hlavných úlohách s Vierou Topinkovou, Ivanom Krivosudským, Antonom Mrvečkom a Dušanom Jamrichom.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: tik.dolnykubin.sk]

 

Živé vysielanie
??:??