Rudolf Jašík: Čas medených tvárí (1978)

Rudolf Jašík: Čas medených tvárí (1978)

Na Rádiu Pyramída si pripomíname 100. výročie narodenia spisovateľa Rudolfa Jašíka. V slovenskej literatúre po roku 1945 zohral podobnú úlohu ako Hemingway v tej americkej. Skúsenosti z vojny, tragické cestopisné motívy vojenského putovania po cudzích krajinách, spoznávanie iných kultúr prostredníctvom vojnovej situácie sa odrážajú najmä v románoch Námestie svätej Alžbety a Mŕtvi nespievajú.

Jašík nadväzoval aj na charakteristickú líniu slovenského naturizmu. V zbierke noviel Čierne a biele kruhy z baladického rámca postupne vystupujú sociálne a ľudské problémy Kysučanov. Pozadím je túžba po šťastí, stálosti citu, po láske. Autor ukázal vynikajúcu znalosť mentality drobných Kysučanov. Novela Čas medených tvárí rozpráva príbeh o dospievajúcej Verone, jej milom a rozumnej, citlivej matke. Spisovateľ Peter Holka o diele napísal:

Zosobňuje pre mňa to najlepšie z Jašíka a z literatúry vôbec; už roky rokúce som do tejto prózy zamilovaný, som v nej až po uši, veď to aj je, okrem iného, novela o láske... je to moja permanentná láska, zakaždým ma úplne ohúri a omámi, vyrazí mi dych, šaliem nad niečím, čomu sa hovorí umelecká dokonalosť. Áno, v texte je prítomná chudoba, materiálna bieda, drsnosť, no zároveň aj omračujúca jemnosť, vnímavosť a najmä hlboké porozumenie. Porozumenie je to, čo ľudstvo veľmi potrebuje, možno ho potrebuje zo všetkého úplne najviac, potrebuje ho každý z nás. A Rudolf Jašík nám ho ponúka."

Prózu Rudolfa Jašíka ponúkame v rozhlasovej úprave Gity Pechovej z roku 1978. V réžii Imricha Jenču účinkujú: Mária Prechovská, Jozef Kroner, Viera Topinková a Dušan Tarageľ.

                                                ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť rozhlasovú hru Petra Karvaša Stretnutie pod južným nebom (2000), reláciu Miroslavy Gavurovej o básnikovi a prekladateľovi Jánovi Harantovi z cyklu Autor na dnes (2012) a rozhlasovú poviedku Daniela Heviera Vojna príbehov (2005).

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: pixabay.com]