Ján Smrek: Básnik a žena (1965)

Literatúra a dráma

Ján Smrek: Básnik a žena (1965)

13. 12. 2019 11:59

Básnická skladba Básnik a žena je pravdepodobne najznámejším dielom Jána Smreka. O čitateľskej obľúbenosti textu z roku 1934 svedčí fakt, že sa vydáva dodnes. Dielo malo adekvátnu odozvu aj u literárnych kritikov. Básnik a literárny vedec Michal Habaj píše:

Skladba Básnik a žena má platnosť dokonca programovú: pre Smreka ako básnika sa stáva možnosťou ako priamo a bezprostredne formulovať svoje umelecké i ľudské krédo. Málokedy možno hovoriť o jednote života a diela, ale v prípade Jána Smreka táto ideálna rovnica nachádza svoje naplnenie a platí v plnom rozsahu."

Ján Smrek v spomienkovej knihe Poézia moja láska!  píše o prvom impulze, ktorý ho inšpiroval k písaniu:

Kráčal som si od Reduty smerom k Michalskej bráne, plynové lampy už svietili. Odrazu môj pohľad pritiahla postava kráčajúca predo mnou. Dobre formovaná, pružná ženská postava. Bol v nej magnetizmus. Zapôsobil na kovové struny, ktoré boli vo mne. Začali zvučať. Chytro som si to hodil na papier a ponáhľal sa za ňou ďalej, nechcejúc stratiť blahodarný dotyk s jej magnetizmom.

Pozdalo sa mi, akoby na môj príhovor placho zareagovala: - Ach, nie ... - Bolo to málo, ale dosť pre mňa, aby som si bleskovo uvedomil, že je to zárodok - dialógu. Prvý impulz nevyjde navnivoč! Zimnične - hoci mi bolo teplo - hodil som si to na papier a pokračoval v písaní, až na rohu Konventnej som sa musel rozhodnúť: odbočiť naľavo, domov, alebo kráčať v jej pätách ďalej?

Ľúto mi bolo, že som nemohol nazrieť do jej tváre, ale vystríhalo ma memento: čo ak ťa jej tvár sklame? Máš po básni! A mne o nič iné nešlo, iba o báseň. Intuitívne mi letelo mozgom jej pokračovanie, len môcť postáť pri niektorej lampe a hádzať slová na papier. Ak nepostojím, riskujem stratu inšpirácie..."

Smrekove nádherné verše si môžete vypočuť v majstrovskom podaní Ladislava Chudíka a Zdeny Grúberovej. Rozhlasovú adaptáciu básnickej skladby v roku 1965 režíroval Vladimír Rusko.

                                              ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť výber z veršov Jána Zambora Situácia (2007, P.Rúfus) a rozhlasovú adaptáciu ľudovej veselohry Ferka Urbánka Už sú všetci v jednom vreci (1970, F.Dibarbora, J.Kroner, G.Valach, B.Poničanová, O.Sýkorová, J.Slezáček, J.Skovay; réžia: I.Jenča).

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: RTVS]

 

Živé vysielanie
??:??