Ján Milčák: Spolužiaci

Literatúra a dráma

Ján Milčák: Spolužiaci

10. 01. 2020 10:08

Spisovateľ a lekár Ján Milčák oslávil 9. januára svoje 85. narodeniny. Po ukončení štúdia začal pracovať ako lekár a neskôr ako riaditeľ nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. V 70. rokoch sa etabloval ako tvorca rozhlasových hier pre dospelých i mládež a rozprávok pre deti. Okrem rozhlasovej dramatickej tvorby sa venuje aj písaniu divadelných hier a detských rozprávkových kníh a krátkych próz pre dospelých. O svojej tvorivej metóde povedal:

V rozhlasovej dráme rytmus vytvára atmosféru. Pri písaní nemám náčrt ako stavbár, ktorý pracuje presne podľa plánu. Všedné dni nevnímam ako obyčajné, sivé. Aj oni môžu byť zaujímavé, ibaže si ich výnimočnosť treba uvedomiť, všimnúť. Nezaujíma ma to, čo je vzdialené niekde za obzorom, cenné je pre mňa to, čo je blízko, s čím sa môžem bezprostredne stotožniť. Maliar má vlastný pohľad na objekt, ktorý ho zaujal. Je to istý spôsob transcendencie. Rovnaké je to u spisovateľa."

Dej rozhlasovej hry Jána Milčáka Spolužiaci (2003) sa odohráva v časoch totality. Bývalý profesor sa stane pacientom psychiatrickej kliniky. Touto hospitalizáciou ho mladý ambiciózny lekár ochráni pred politickým prenasledovaním, ale poslúži mu to aj k postupu v kariére. Riaditeľom psychiatrie je totiž profesorov spolužiak zo strednej školy, ktorých priateľstvo kedysi rozdelila spoločná láska.

Táto komorná, poeticky ladená hra nám odhaľuje minulosť i skryté túžby jednotlivých postáv. Je to príbeh plný metafor a symbolov, dotýka sa odvekého ľudského vzdoru voči neslobode i klasického sporu o to, či má človek rešpektovať svetské zákony, alebo radšej počúvať hlas svojho svedomia. V réžii Anny Makovickej-Hajdovej účinkujú: Jozef Úradník, Ivan Krúpa, Peter Himič, Ivan Sogel, Igor Šabek, Alena Ďuránová, Róbert Šudík, Dávid Úradník a Peter Sasák.

                                            ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť fíčer Emila Benčíka o básnikovi Jánovi Motulkovi Dávať je viac ako brať (1997). A tvorbu Andreja Ferka si pripomenieme poviedkami Mobil a Skríning (2000), ktoré interpretujú Helena Geregová a Ján Kroner.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Nathan Wright, Unsplash]

 

Živé vysielanie
??:??