Jozef Ignác Bajza: René mládenca príhody a skúsenosti (1975)

Literatúra a dráma

Jozef Ignác Bajza: René mládenca príhody a skúsenosti (1975)

06. 03. 2020 09:46

Od narodenia spisovateľa a národného buditeľa Jozefa Ignáca Bajzu uplynulo 5. marca 265 rokov. Vyštudoval teológiu na známom viedenskom Pázmáneu. V Dolnom Dubovom, kde pôsobil dvadsaťdva rokov ako farár, napísal väčšinu svojich diel.

Pre svoju prchkú povahu sa dostal do sporov o slovenčinu s Bernolákom a Fándlym. Konflikt mal aj s vacovským biskupom Perényim. Vo svojej tvorbe často uvažoval o osude slovenského jazyka. Podľa vlastných slov bol prvým, kto „ke knihám slováckým led lámal". Svoju predstavu slovenčiny však prezentoval len v literárnych textoch bez toho, aby ju teoreticky odôvodnil.

Bajza je autorom prvého románu v slovenskej literatúre René mládenca príhody a skúsenosti (1783). Zohral dôležitú úlohu pri riešení otázky slovenského spisovného jazyka a nastolil aktuálne sociálne, národné a náboženské problémy spoločnosti. Zobrazuje nedostatky všetkých spoločenských vrstiev, vrátane cirkvi, ktorej vrchnosť zastavila vydanie druhého dielu. Úplné dielo vyšlo až v roku 1955, 119 rokov po autorovej smrti.

Dramatizáciu Gity Pechovej v roku 1975 naštudoval a režíroval Jozef Dánai. Účinkujú: Viera Bálintová, Karol Machata, Ján Klimo, Karol Strážnický a Peter Mikulík.

                                                 ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť dramatizáciu novely Jána Bodeneka Leto na Rovniach pod názvom Rováše (1975, J.Pántik, R.Žákovský, A.Timková, S.Dančiak, F.Dibarbora) a dramatizované pásmo o Matejovi Hrebendovi Matejko náš (1986, A.Mojžiš, E.Kosír, K.Dubovicová, M.Chrappa, Š.Šafárik).

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??