Peter Karvaš: Chuť chrenu (1992)

Literatúra a dráma

Peter Karvaš: Chuť chrenu (1992)

16. 04. 2020 12:05

Na Rádiu Pyramída si pripomíname 100. výročie narodenia spisovateľa a dramatika Petra Karvaša, ktorý sa narodil 25. apríla 1920 v Banskej Bystrici. Študoval v Prahe a Bratislave. Vystriedal viacero zamestnaní. Ako Žid bol počas vojnových rokov internovaný v pracovnom tábore. Jeho rodičov popravili nacisti vo vápenke v Nemeckej. Počas SNP pracoval v Slobodnom slovenskom vysielači a publikoval v povstaleckej tlači.

Po 2. svetovej vojne pracoval ako dramaturg Československého rozhlasu, neskôr bol dramaturgom Novej scény Národného divadla, v rokoch 1949 - 1951 bol kultúrnym atašé v Bukurešti. Potom zastával viacero verejných funkcií. Bol docentom divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení, neskôr vedeckým pracovníkom vo Výskumnom ústave kultúry.

Za svoje politické postoje k okupácii Československa roku 1968 mal obmedzené možnosti publikovať. Do verejného a literárneho života sa naplno vrátil po roku 1989. Ako dramatik i ako dramaturg výrazne prispel k storočnej existencii SND. Zomrel 28. novembra 1999 v Bratislave.

Z bohatej rozhlasovej tvorby Petra Karvaša sme vybrali rozhlasovú hru Chuť chrenu (1992). Je to príbeh pani Vilmy, ktorá rada chodila do hudobného klubu, až kým jedného dňa neotvorila nesprávne dvere a nepočula niečo, čo sa jej hlboko dotklo. Priateľské prostredie odrazu zmenilo svoje kontúry. Ako tento zážitok ovplyvní jej život? V réžii Petra Jezného účinkujú: Viera Strnisková, Martin Huba, Karol Machata, Juraj Slezáček, Boris Farkaš, Dušan Blaškovič, Július Vašek, Emil Horváth, Jozef Skovay, František Kovár, Vladimír Černý, Jozef Šimonovič.

                                                ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si môžete tiež vypočuť rozhlasovú hru pre deti a mládež Miesto pre psa (1989) podľa románu spisovateľa a horolezca Bela Kapolku Mesiac nad prostredným hrotom o vzťahu chlapca a psa na Téryho chate.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: TASR]

 

Živé vysielanie
??:??