Krvavé sonety v interpretácii Viliama Záborského (1955)

Literatúra a dráma

Krvavé sonety v interpretácii Viliama Záborského (1955)

30. 04. 2020 11:31

Pavol Országh Hviezdoslav vyjadril v Krvavých sonetoch svoj ostrý protivojnový protest. Cyklus 32 sonetov napísal v roku 1914, na samom začiatku 1. svetovej vojny. Po vyše sto rokoch vyšli sonety v anglickom preklade Johna Minahanea, Íra žijúceho na Slovensku, ktorý ich osobne predstavil pred rokom v Slovenskej národnej knižnici.

Povedal, že ho oslovila myšlienková a jazyková úroveň celého diela a taktiež jeho načasovanie. Hviezdoslav ho napísal hneď na začiatku vojny, keď väčšina európskych básnikov chválila účasť svojich krajín vo vojne. A hneď aj odhalil to, čo predvídal, že vojna je katastrofa, ktorá zničí kultúru aj civilizáciu.

Hviezdoslavov básnický protest ovplyvnil aj iných umelcov. V roku 1948 ich hudobný skladateľ Andrej Očenáš zhudobnil v skladbe pre spev a klavír Nad zemou. Dielo inšpirovalo aj Jozefa Grešáka k rovnomennej kompozícii pre hlas a klavír. Akademická maliarka Eva Trizuliaková vytvorila cyklus 14 artprotisov Krvavé sonety, ktoré sú v zbierkach Hviezdoslavovho múzea.

Sila Hviezdoslavovej básnickej výpovede sa vzťahuje na všetky vojny sveta, minulé i budúce. A tak tieto sonety, kedysi nazývané znelky, znejú aj dnes pri príležitosti 75. výročia konca 2. svetovej vojny. Vypočujte si výber zo sonetov v interpretácii Viliama Záborského z roku 1955.

                                                  ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si môžete tiež vypočuť hru Petra Karvaša Polnočná omša, ktorá analyzuje vzťahy v zbožnej rodine na konci 2. svetovej vojny. V rozhlasovej úprave divadelnej hry z roku 1959 účinkujú: J.Kroner, B.Poničanová, V.Záborský, Š.Kvietik, M.Kráľovičová, C.Filčík, E.Kristínová, J.Pántik.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: litcentrum.sk]

 

Živé vysielanie
??:??