Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Meteor - rozhlasová hra o Štefánikovi

Meteor - rozhlasová hra o Štefánikovi

Tento týždeň si pripomíname 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika, najvýznamnejšej osobnosti našich novodobých dejín. Štefánik sa spolu s Masarykom a Benešom zaslúžil o vznik prvej Československej republiky. A keďže v júli oslavuje 80 rokov spisovateľ a scenárista Mojmír Groll, ktorý o Štefánikovi napísal rozhlasovú hru, rozhodli sme sa tieto dve výročia spojiť.

Pedagogické pôsobenie Mojmíra Grolla a práca s deťmi ho inšpirovali k tvorbe náučno-výchovných hudobných relácií a dramatizácií rozprávok pre televíziu a rozhlas. Ako redaktor televízneho vzdelávania napísal viacero scenárov televíznych rozprávkových hier, vytvoril texty k množstvu hudobno-výchovných relácií.

Najviac však písal pre rozhlas, je autorom množstva zábavných a kabaretných pásem. Je tvorcom úspešných rozhlasových hier s tematikou našich i svetových dejín a osobností. V roku 1995 získal vo verejnej súťaži ocenenie za rozhlasovú hru Návrat pána ministra.

V roku 2005 napísal Mojmír Groll rozhlasovú hru o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s názvom Meteor. V réžii Pavla Gejdoša účinkujú: Marcel Ochránek, Martin Horňák, Vladimír Minarovič, Marián Miezga, Juraj Predmerský, Alfréd Swan, Milan Bahúl, Dušan Kaprálik, Igor Krempaský, Ivan Letko, Soňa Ulická, Helena Geregová, Mária Schlosserová.

                                        ---------

V literárno-dramatickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť výber z básní Rudolfa Dilonga Trubadúrove piesne (2000, Dušan Jamrich) a úryvok z jeho nedokončenej prózy Ruža Dagmar (2000, Ján Gallovič), v ktorej tlmočí svoje smútky, krehkú nádej i vieru v nezlomného ľudského ducha a všemocnú silu lásky.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: TASR]