Ján Kostra: Ave Eva

Ján Kostra: Ave Eva

Od úmrtia básnika Jána Kostru uplynie 5. novembra 45. rokov. Jeden z najväčších lyrikov slovenskej poézie bol známy najmä svojou milostnou poéziou. Narodil sa 4. decembra 1910 v Turčianskej Štiavnici. Študoval v Prahe na Filozofickej fakulte a potom bol poslucháčom Českého vysokého učenia technického, kde študoval architektúru a venoval sa tiež maliarstvu a sochárstvu.

Bol členom Detvana - spolku slovenských vysokoškolských študentov v Prahe. Po skončení vojenskej služby sa stal úradníkom Zemskej banky v Bratislave. Pôsobil ako redaktor v Robotníckych novinách a Kultúrnom živote, pracoval tiež v Slovenskom rozhlase v Prešove a Bratislave. Hlavnou inšpiráciou jeho výtvarnej tvorby bola príroda a človek. Niektoré svoje básnické zbierky si sám ilustroval. Bol manželom spisovateliek Kristy Bendovej a Hany Ponickej.

Literárny historik a kritik Stanislav Šmatlák nešetrí chválou na Kostrovu poéziu:

Perfektne urobený verš, starostlivo vyberané slová, presne vyvážená architektúra básne i nevyhnutná dávka subjektívnej zainteresovanosti. To, čo je pre Kostrovu poéziu príznačné, je jej komunikatívnosť."

Poézia Jána Kostru sa vyznačuje kultivovaným výrazom a originálnou lyrickou filozofiou. K vrcholom jeho tvorby patrí básnická skladba Ave Eva, ktorá je akýmsi chválospevom na ženu. Je nositeľkou života, základom všetkého, je zbožná ale i zvodná. V rozhlasovej adaptácii, ktorú v roku 1980 režíroval Vladimír Rusko, účinkujú Viliam Záborský, Ladislav Chudík, Karol Machata, Štefan Kvietik a František Kovár. Majstrom zvuku bol Ondrej Purdeš.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: pixabay.com]