Správy RTVS
Správy RTVS

Milénium - komédia o nebi v pekle a pekle na zemi

Milénium - komédia o nebi v pekle a pekle na zemi

Osvald Zahradník patrí k najvýznamnejším slovenským dramatikom. Po štúdiách filozofie a psychológie na Karlovej univerzite v Prahe pracoval ako metodik a dramaturg koncertnej agentúry v Prahe, neskôr ako režisér banskobystrického rozhlasu. Pôsobil ako šéf činohry SND a predseda Zväzu slovenských dramatických umelcov.

Debutoval v roku 1972 divadelnou hrou Sólo pre bicie (hodiny), potom nasledovali: Zurabaja alebo Epitaf pre živého, Sonatína pre páva, Omyl chirurga Moresiniho, Prelúdium v mol, Doletíme do Milána. Dejiny slovenskej drámy 20. storočia píšu o autorovi s presne vymodelovanou poetikou, s kultivovaným a sémanticky nasýteným jazykom. Zahradníkova tvorba nie je založená na vonkajších efektoch a postmodernizme, charakterizuje ju človečenstvo, lyrizmus a dramatizmus, ktorý vychádza z reálnych životných situácií.

Rozhlasová hra Milénium (2001) je satirická komédia o nebi v pekle a pekle na zemi. Autor zhromaždil v pekle vyberanú spoločnosť na veky zatratených, ktorí aj tam dokážu profitovať zo svojho pozemského života a zriadia si tam pre seba malý súkromný raj. Táto ich idylka sa skončí vo chvíli, keď sa rozchýri, že Satan otrčil kopytá a v pekle je vyhlásená amnestia. Večne zatrateným sa však späť na zem nechce, lebo dobre vedia, že by sa vrátili do pomerov, ktoré po sebe zanechali. V réžii Martina Kákoša účinkujú: Szidi Tobias, Anna Šišková, Ľubo Roman, Emil Horváth, Ivan Vojtek, Ivan Laca a Dušan Szabó. Majstrom zvuku bol Peter Janík.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: pixabay.com]