Správy RTVS
Správy RTVS

Jozef Puškáš: Priznanie (1989)

Jozef Puškáš: Priznanie (1989)

Na Rádiu Pyramída si predstavíme tvorbu spisovateľa, scenáristu a publicistu Jozefa Puškáša, ktorý 9. februára oslávi svoje 70. narodeniny. Narodil sa v Michalovciach. Vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Smena a novinár v rozličných denníkoch a časopisoch (Národná obroda, Práca). Napísal scenáre k viacerým televíznym filmom (Štvrtý rozmer, Prípad na Vidieku, Zo života Dona Juana, Zima kúzelníkov). Pôsobí ako pedagóg v Ateliéri scenáristickej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

Debutoval v roku 1972 poviedkovou knižkou Hra na život a na smrť. Nasledovali ďalšie zbierky Utešené sklamania, Sny, deti, milenky, novely Priznanie a Štvrtý rozmer, romány Záhrada v piatom období roka a Smrť v jeseni. Za zbierku poviedok Freud v Tatrách získal Prémiu Literárneho fondu a Cenu Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2004. Po trinásťročnej odmlke vydáva román Zlodej duší, v ktorom sa zaoberá v prvom rade rodinnými problémami, nájdeme tu aj prvky detektívky, ale predovšetkým je táto kniha sondou do psychológie súčasnej spoločnosti. Kritika charakterizuje jeho literárnu tvorbu takto:

Jozef Puškáš je autorom analytickej, intelektuálne reflexívnej prózy s opakujúcimi sa motívmi ohrozenia človeka v jeho biologickej i psychickej sfére. Využíva rozličné žánrové varianty prózy od psychologickej poviedky cez sci-fi, horor až po grotesku, často narába s hyperbolizáciou a prekvapivými pointami. Pôvab jeho tvorby násobí cit pre mikropozíciu a funkčnosť detailov, majstrovstvo skratky a hutnej vety a v neposlednom rade aj jemná, ale presne mieriaca irónia. Precíznosťou analýzy, nekonvenčnosťou i tvarovou presnosťou zaujíma Puškáš osobité miesto v slovenskej próze."

V roku 1979 napísal Jozef Puškáš novelu Priznanie. Príbeh o priznaní viny a o odpustení v roku 1989 pre rozhlas adaptovala Kveta Slobodníková. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú: Emil Horváth, Zdena Studénková, Ivan Romančík, Boris Farkaš, Nataša Gräffingerová, Anna Okapcová, Pavol Topoľský, Andrej Hryc, Jela Lukešová a Erika Bauerová.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Sasha Freemind, unsplash.com]