Naša zabudnutá klasika - Timrava: Hrdinovia

Naša zabudnutá klasika - Timrava: Hrdinovia

Naša zabudnutá klasika je cyklus krátkych rozhlasových hier s ambíciou nachádzať zaujímavé, menej známe a dodnes nespracované texty slovenských autorov. Rešpektuje pôvodnú predlohu a zároveň sa usiluje o súčasný pohľad na dobové témy. Ide teda o akýsi most medzi minulosťou a prítomnosťou.

V roku 2020 Gabriela Alexová spracovala novelu Boženy Slančíkovej - Timravy Hrdinovia. Ponúka dokumentárny obraz slovenskej dediny počas 1. svetovej vojny, pričom ťažiskovú úlohu zohrávajú ženské postavy. Rozhlasová adaptácia zachovala autorkine brilantné a často nemilosrdné postrehy dôvernej znalkyne svojho prostredia, ale zároveň je modernou a odvážnou interpretáciou tohto diela.

V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú: Jana Lieskovská, Melánia Jakabovičová, Edita Kopričevič-Borsová, Lenka Libjaková, Marta Maťová, Roman Ferienčík, Zuzana Kyzeková, Přemysl Boublík, Matúš Krátky, Tatiana Kulíšková, Ladislav Konrád, Alfréd Swan a Martin Kaprálik. Majstrom zvuku bol Stanislav Kaclík.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame