Zelený je večer – pásmo o básnikovi Jánovi Zamborovi

Zelený je večer – pásmo o básnikovi Jánovi Zamborovi

Básnik, prekladateľ a literárny vedec Ján Zambor oslavuje 75 rokov. Vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Bol redaktorom Literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach. V roku 1983 sa presťahoval do Bratislavy. Pôsobil na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK a v Ústave svetovej literatúry SAV.

Debutoval v roku 1977 básnickou zbierkou Zelený večer. Zatiaľ posledná knižka Brána (2020) je poctou básnikom, ktorí ho sprevádzajú na ceste hľadania: Jánovi Hollému, Ivanovi Kraskovi či japonskému majstrovi haiku Macuovi Bašóovi.

Ján Zambor prekladá ruskú, španielsku a hispanoamerickú poéziu. Ako literárny vedec sa venuje slovenskej, španielskej a ruskej poézii, teórii metafory a problematike básnického prekladu. O svojej poézii povedal:

Moja lyrika je poetologicky viacrozmerná. Od začiatočného neoimažinizmu a neosymbolizmu som došiel k civilne tvarovanej poézii skúsenosti či žitého života, ktorou sa súčasne nastoľujú širšie ontologické, etické a civilizačné otázky. Napokon - v najnovších textoch - je to postmoderná predstava poézie ako "nádhery zmesi". V lyrike je pre mňa dôležitá citlivosť. Je mi blízka poézia stavajúca na regeneratívnej funkcii, chápanie básne ako cesty k obnove."

Tvorbu Jána Zambora nám predstaví básnik Ján Litvák v literárnom pásme Zelený je večer (2008). Účinkujú: Peter Rúfus, Ján Zambor, Ján Litvák. Majsterka zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Jana Strnisková.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Jaroslav Novák, TASR]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame