Peter Gregor: Potkan (1989)

Peter Gregor: Potkan (1989)

Je majstrom smiechu cez slzy, a ja ho oddávna, pradávna čítam s veľkým pôžitkom."

Tomáš Janovic vzdal túto poklonu básnikovi, dramatikovi a satirikovi Petrovi Gregorovi, ktorého nedožité 80. narodeniny si v týchto dňoch pripomíname. Narodil sa 27. februára 1944 v Prešove. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vyštudoval slovenský a španielsky jazyk. V rokoch 1967 až 1969 pôsobil aj v našom rozhlase, potom rok v televízii. Neskôr sa venoval literárnej činnosti ako spisovateľ v slobodnom povolaní.

V bratislavských uličkách Starého mesta sme ho vídavali vždy v elegantných oblekoch a istý čas s veľkou dogou na vôdzke. Keď sa ho novinári pýtali na jeho nápadný zovňajšok, odpovedal:

Pre satirika naozaj nie je ani výhodné, ani bezpečné byť nápadným len svojím oblečením. Vystavuje sa riziku, že ho satirici budú považovať za módneho satirika a módni panáci za satiru v móde."

Peter Gregor bol jedinečný nielen svojím zovňajškom, ale aj myslením. Literárny kritik Jozef Bžoch o ňom napísal:

Je priam fanaticky posadnutý takzvanými poslednými vecami človeka a ak sa to tiahne cez všetky štyri knižky, nemôže to byť len odraz literárnych inšpirácií, ale skutočného pocitu."

V prozaickej knižke Denník nebožtíka (1998) zdôrazňuje, že bojácni žartujú o smrti a odvážni žartujú s ňou. Končí vetou:

Nič ľahšie, ako umrieť, veď to sa doteraz podarilo každému."

Peter Gregor je autorom viacerých pozoruhodných rozhlasových hier. Pre jeho štýl je príznačný satirický tón a irónia. Neraz ide o ostrú kritiku súčasnej pokryteckej spoločnosti. Väčšina jeho hier má výrazný filozofický podtext, ktorý autor nadľahčuje sarkazmom a iróniou.

Pôvodná rozhlasová hra Potkan (1989) rozpráva o skrytom násilí v nás. V réžii Viliama Sýkoru účinkujú Vlado Müller a Zdena Grúberová. Majsterom zvuku bol Alojz Janeček. Na 12. ročníku Festivalu rozhlasovej hry v Piešťanoch (1991) získala hra hlavnú cenu.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: SITA]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame