Vladimír Holan: Hájnikova žena podľa Michala Čajku

Vladimír Holan: Hájnikova žena podľa Michala Čajku

Dramaturg a autor rozhlasových hier Vladimír Holan oslavuje okrúhle životné jubileum 80 rokov. V Slovenskom rozhlase pracoval ako dramaturg rozhlasových hier a programový riaditeľ. Do vysielania pripravil okolo 300 pôvodných rozhlasových hier, dramatizácií, úprav a prekladov.

Je autorom pôvodných rozhlasových hier pre dospelých O Jakubovi (1984), Prelúdiá (2002), Hájnikova žena podľa Michala Čajku, (2003), a rozprávkových hier Labakan (1985), Zlatá ratolesť (1987), Lietajúci kaštieľ (1989).

Ako programový riaditeľ nadviazal spoluprácu s BBC, zaviedol do praxe princípy verejnoprávneho vysielania. Namiesto komentárov preberaných z denníkov sa začala vysielať moderovaná diskusná relácia Sobotné dialógy. V tom období dosiahol Slovenský rozhlas najvyššiu počúvanosť po roku 1989 a najvyššiu dôveryhodnosť zo všetkých inštitúcií.

Rozhlasová hra Hájnikova žena podľa Michala Čajku získala v roku 2004 prémiu Literárneho fondu. Hviezdoslavova idealizácia vzájomných vzťahov postáv v tejto známej epickej skladbe viedla Vladimíra Holana k napísaniu príbehu, ktorý vychádza z tých istých prvotných daností, ale vyznačuje sa principiálne odlišnou motiváciou postáv, ktorá zákonite vedie k iným konfliktom a dramatickým riešeniam.

V réžii Petra Jezného účinkujú: Ján Kroner, Ivo Gogál, Andrej Mojžiš, Marián Geišberg, Diana Mórová a Peter Sklár. Majstrom zvuku bol Milan Greguš.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: RTVS]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame