Ten sviniar Morin - satirické pásmo z poviedok Guy de Maupassanta (1994)

Ten sviniar Morin - satirické pásmo z poviedok Guy de Maupassanta (1994)

Francúzsky spisovateľ Guy de Maupassant (1850-1893) patrí spolu s Émilom Zolom a Gustavom Flaubertom k predstaviteľom literárneho realizmu a naturalizmu. Bol majstrom krátkych próz, napísal ich vyše 300. Maupassantove poviedky sa vyznačujú štylistickým umením a dôkladnou znalosťou ľudskej psychiky. Najslávnejšou poviedkou sa stala hneď tá prvá, Guľôčka, ktorú publikoval v roku 1880 ako neznámy autor. Flaubert o próze svojho žiaka napísal, že je to majstrovské dielo kompozície, komickosti a pozorovania. Maupassant je dnes považovaný za spolutvorcu modernej prózy.

Jeho diela sa dočkali množstva filmových, divadelných a rozhlasových adaptácií. V roku 1994 vzniklo pre Redakciu zábavných žánrov satirické pásmo na motívy Maupassantových poviedok Ten sviniar Morin. Príbehy rozprávajú o ľudských radostiach a slabostiach, ktoré sa ani po storočí príliš nezmenili. Autorsky a režijne pripravil Juraj Predmerský. Účinkovali: Peter Rúfus, Oľga Šalagová, Július Vašek, Vlado Minarovič, Emília Vašáryová, Juraj Predmerský, Zuzana Kapráliková, Dušan Kaprálik, Miroslav Trnavský, Ján Valentík, Anna Šišková.

Blok humoru pripravuje redaktorka Tamara Chlebová.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame