Svetom rozhlasovej zábavy

Svetom rozhlasovej zábavy

V dramaturgii Rádia Pyramída samozrejme nemôže chýbať humor. Svetom rozhlasovej zábavy od jej začiatkov až po súčasnosť nás bude sprevádzať redaktorka Tamara Chlebová, ktorá na začiatok svojho bloku zaradila poviedku Martina Kukučína Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma. Rečený Adam Chvojka bol váženým podhájskym podrichtárom. Vyznal sa v obecných i stoličných „móresoch“ ako málokto: vedel každému poradiť, ako sa dostať z každej šlamastiky. Ľudia ho mali radi, iba jeho žena Dora mu vyčítala dve veci: že sa rád pozeral na dno pohárika a nerád spával doma, radšej vonku na slame. A to sa mu stalo osudným. Raz sa stalo, že gazdovi Mordkovi ktosi ukradol najtučnejšiu ovcu. Podozrenie padlo na cigána Putroša. Ale ten v noci šikovne podhodil kožu a kosti z ukradnutej ovci Adamovi Chvojkovi, spiacemu vonku na dvore. A ten veru  mal čo robiť, aby sa  vykrútil z obvinenia z krádeže. Od toho času spáva domu a žena Dora je nadmieru spokojná. Poviedku zdramatizoval pre rozhlas Milan Frolo ((K.Machata, A.Javorková, L.Haverl, S.Drozd, O.Zollnerová, M.Paveleková, I.Čillík, G.Legéň, 1989) 

Maďarský spisovateľ  Frigyes Karinthy je autorom mnohých humoristicko-satirických poviedok, scénok, humoresiek i paródií, v ktorých si berie na paškál neduhy spoločnosti. Jeho humoristické poviedky často zachádzajú až do grotesky a absurdity. Vo svojej dobe patril k najostrejším kritikom 1. svetovej vojny a povojnovej reality. Vydal zbierku literárnych paródií Tak píšete vy, zbierku humoresiek Krivé zrkadlo, zbierku poviedok Dve lode,  protivojnovú satiru Kristus alebo Barabáš, divadelnú hru Čarovaná stolička. K jeho najobľúbenejším dielam patrí humoristická zbierka poviedok zo školského prostredia Prosím, pán profesor, z ktorej pochádza aj text Vráťte mi školné (K.Machata, J.Pántik, J.Valentík, V.Minarovič, M.Trnavský, M.Zednikovič, 1992)

Peter Gregor patril k najplodnejším autorom humoristicko-satirickej literatúry u nás. Venoval sa najmä krátkym literárnym útvarom ako poviedka, humoreska, fejtón, scénka, skeč, aforizmus. Publikoval ich v časopisoch a vysielal v rozhlase. Satirický tón, iróniu i sebairóniu a sarkazmus uplatnil aj vo vyše dvoch desiatkach rozhlasových hier a dramatizácií z klasickej i modernej literatúry, domácej i svetovej. V rozhlasových hrách, väčšinou s výrazným filozofickým podtextom, nastavil krivé zrkadlo súčasnej pokryteckej spoločnosti. Tým sa vyčlenil zo šedého prúdu takzvanej socialistickej tvorby. Zvlášť blízka mu bola rozhlasová tvorba, v ktorej sa naplno prejavil a rozvinul jeho humorný, satirický a parodický talent. Z jeho bohatej a žánrovo pestrej rozhlasovej tvorby sme vybrali humoristicko-satirické pásmo s názvom Výpredaj za znížené ceny (M.Labuda, M.Paveleková, K.Machata, E.Bindas, L.Haverl, F.Zvarík, A.Mrvečka, J.Longauer, V.Minarovič, O.Hlaváček, D.Vašíčková, 1978)

Autor: Tamara Chlebová

Humor - program (PDF, 191kB)

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame