Etela Čárska: Cesta kríža - Utrpenie a vzkriesenie

Klasika

Etela Čárska: Cesta kríža - Utrpenie a vzkriesenie

16. 04. 2019 09:50

Autorkou hudobného fíčru Cesta kríža - Utrpenie a vzkriesenie je Etela Čárska. Ako už napovedá názov, rozpráva o mystériu Veľkej noci, o utrpení a vzkriesení Ježiša Krista. Nad otázkou bolesti, života i smrti sa zamýšľajú vzácni hostia: básnik Milan Rúfus, rímskokatolícky kňaz Ján Sucháň a hudobný skladateľ Ivan Hrušovský. Z ich duchovných poznaní vyplýva, že civilizovaný svet 20. storočia nemá rád bolesť. Hľadanie náhradnej radosti mimo utrpenia, neochota k obeti a tvrdšiemu životu, nesprevádza schopnosť uniesť utrpenie.

Básne Milana Rúfusa interpretujú autor a Peter Rúfus. Zaznejú diela Johanna Sebatian Bacha, Arvo Pärta, Ivana Hrušovského, Petra Ebena a Krzysztofa Pendereckého. Rozhlasová kompozícia Etely Čárskej, ktorá mala premiéru v roku 1995, vznikla v spolupráci so zvukovým majstrom Dušanom Buchelom a spoluúčinkovali v nej Mária Dacejová a Ján Valentík.

                                                   ---------

V bloku klasickej hudby na Rádiu Pyramída si môžete ďalej vypočuť reláciu Diany Rauchovej Téma zmŕtvychvstania Krista z cyklu Kresťanská hudba (2007). A v podaní mužského speváckeho zboru Schola Gregoriana Pragensis zaznie niekoľko ukážok gregoriánskeho chorálu na tému Dnes vstal Kristus z mrtvých...

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??