Na Bradle zádumčivom - skladby inšpirované Štefánikom

Klasika

Na Bradle zádumčivom - skladby inšpirované Štefánikom

30. 04. 2019 13:50

Na Rádiu Pyramída si tento týždeň pripomíname 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Hudobných diel inšpirovaných Štefánikom nie je veľa. Mikuláš Schneider-Trnavský skomponoval k 10. výročiu úmrtia skladbu Na Bradle zádumčivom (1929). Alexander Moyzes je autorom Suity z hudby k filmu o M. R. Štefánikovi (1934). Ladislav Stanček napísal v roku 1940 melodrámu Milan R. Štefánik, op.42.

Zo súčasnosti spomeňme Symfóniu č.4 "In memoriam M. R. Štefánik" pre soprán, miešaný zbor a orchester od Petra Martinčeka. Dielo zaznie 14. 5. 2019 v Berlíne na slávnostnom koncerte k 100. výročiu úmrtia Štefánika. ŠKO Žilina a zbor Lúčnice bude dirigovať Leoš Svárovský, spievať bude Eva Hornyáková.

Schneider-Trnavský bol osobným priateľom Štefánika. Po jeho tragickej smrti prispel svojimi zbormi k dôstojným oslavám na mohyle na Bradle. Vypočuť si môžete Na Bradle zádumčivom a Hľa, zlietol orol (Spevácky zbor slovenských učiteľov). Ďalší zbor Mali sme my sokola zaznie v podaní Danubius Octet Singers.

Štefánik napísal niekoľko textov k piesňam Schneidera-Trnavského. Z cyklu Drobné kvety sme vybrali dve ukážky: Hej, už som všetko prepil (Eva Pappová - spev, Gustáv Papp - klavír, 1969) a Našiel som si v šírom poli (Pavol Bršlík - spev, Róbert Pechanec - klavír, 2014).

Tematický hudobný blok ukončí zborová pieseň Jána Valašťana-Dolinského Štefánik v podaní Detského zboru Základnej deväťročnej školy v Trnave. Nahrávka vznikla v roku 1969, teda v čase, keď sa u nás opäť mohlo na chvíľu hovoriť o zakladateľovi prvej Československej republiky - generálovi Štefánikovi.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Vladimír Benko, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??