Štúdio mladých - Zuzana Biščáková

Klasika

Štúdio mladých - Zuzana Biščáková

10. 06. 2019 10:58

Cyklus Štúdio mladých  prináša rozhovory s mladými slovenskými hudobníkmi a zaujímavé ukážky ich interpretačného umenia. V roku 2007 redaktorka Zuzana Adamkovičová vyspovedala pred mikrofónom klaviristku Zuzanu Biščákovú, ktorá v tom čase študovala dielo francúzskeho skladateľa Oliviera Messiaena.  

Zuzana Biščáková, členka zoskupenia Cluster Ensemble, sa však nevenuje len súčasnej hudbe, hrá tiež v barokovom zoskupení Flauto Dolce. Ako sólistka účinkovala s viacerými orchestrami a hudobnými telesami: Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Melos Ethos Ensemble, Ostravská filharmónia, Ostravská banda, Veni Ensemble, Komorný orchester Technik. Nahráva pre RTVS a účinkuje na festivaloch a koncertoch doma i v zahraničí (Gaida festival vo Vilniuse, Melos-Étos, Ars Nova Cassoviae, Konvergencie, Orfeus).

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??