Hudba dynamizmu - pásmo o Deziderovi Kardošovi (1989)

Klasika

Hudba dynamizmu - pásmo o Deziderovi Kardošovi (1989)

06. 08. 2019 10:20

Názov hudobno-slovnej relácie Hudba dynamizmu je inšpirovaný silným znakom hudobnej reči Dezidera Kardoša. Muzikologička Anna Kovářová sa skladateľovi venuje pri príležitosti 75. výročia jeho narodenia. Hovorí o jeho štúdiách v Prahe u profesora Vítězslava Nováka, ktorý mu poradil, aby hľadal inšpiráciu doma na Slovensku a pod Tatrami.

Dezider Kardoš začal profesionálnu kariéru v Štúdiu prešovského rozhlasu, neskôr pôsobil v Košiciach. Popri tom zbieral východoslovenské ľudové piesne, ktoré mu učarovali. Pásmo postupne odkrýva skladateľovu cestu po jeho príchode do Bratislavy, keď získava viaceré významné posty. Bol riaditeľom Slovenskej filharmónie a prvým predsedom Zväzu slovenských skladateľov.

Kardošovú tvorbu hodnotí hudobný kritik Igor Berger. Hovorí tiež dirigent Ladislav Slovák, ktorý uviedol mnohé jeho orchestrálne skladby. Ako vysokoškolský pedagóg vychoval Dezider Kardoš celú generáciu skladateľov. Hanuš Domanský spomína na svojho profesora, ako všetkých viedol ku skromnosti a umeleckej pokore. A z archívu zaznie tiež hlas Vítězslava Nováka. Relácia mala premiéru v pamätnom porevolučnom decembri 1989.

                                                 ---------

V bloku klasickej hudby na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť rozhovor Viery Režuchovej s dirigentom Ondrejom Lenárdom o jeho hosťovaní v Japonsku v decembri 1986 a z cyklu Dialógy s hudbou sme vybrali diel Zdenky Bernátovej V tieni velikánov klasicizmu (1997).

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Magda Borodáčová, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??