Téma: 70. výročie vzniku Slovenskej filharmónie

Klasika

Téma: 70. výročie vzniku Slovenskej filharmónie

04. 09. 2019 10:35

Na Rádiu Pyramída si tento rok pripomíname 70. výročie vzniku Slovenskej filharmónie. Otvárací koncert pod taktovkou Ľudovíta Rajtera sa uskutočnil 27. októbra 1949 v historickej budove SND v Bratislave. Na úvod zaznie Prelúdium pre sláčiky Františka Babušeka, jedna z najstarších nahrávok orchestra pod taktovkou Václava Talicha, ktorý v povojnovom období našiel práve v Bratislave profesionálne uplatnenie. Položil základy profesionálnej podoby prvého národného filharmonického orchestra.

Ladislav Mokrý bol najdlhšie pôsobiacim riaditeľom Slovenskej filharmónie. V krátkom zázname jeho príhovoru na Prehliadke slovenskej hudobnej tvorby (1980) hovorí o histórii a poslaní Slovenskej filharmónie v kontexte našej hudobnej kultúry.

Predposledným šéfdirigentom Slovenskej filharmónie bol šarmantný Francúz Emmanuel Villaume. Po piatich rokoch jeho dirigentskej misie v Redute si ho redaktorka Melánia Puškášová pozvala do relácie z cyklu Priestor pre hudbu (2014). Rodák zo Štrasburgu (1964) chodil na miestne konzervatórium a v štúdiách pokračoval v Paríži, kde získal diplom v odboroch literatúra, filozofia a muzikológia. Žije v Paríži a New Yorku a počas pôsobenia v Redute žil aj v Bratislave.

Záver tematického bloku opäť venujeme nahrávkam jubilujúcej Slovenskej filharmónie. Z rozhlasového archívu sme vybrali záznam z roku 2016 z festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Slovenská filharmónia hrala pod taktovkou súčasného šéfdirigenta Jamesa Judda Symfonické minúty, op.36 od Ernő Dohnányiho.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Jozef Teslík, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??