Priestor pre hudbu - Suchoňova klavírna tvorba z mladosti

Klasika

Priestor pre hudbu - Suchoňova klavírna tvorba z mladosti

17. 09. 2019 08:26

Na Rádiu Pyramída si pripomenieme jedného z najvýznamnejších slovenských skladateľov 20. storočia Eugena Suchoňa, ktorý sa narodil 25. septembra 1908 v Pezinku. V hudobno-slovnom pásme z cyklu Priestor pre hudbu - Dielo a jeho história (2014) sa autorka Melánia Puškášová venovala Suchoňovej klavírnej tvorbe z mladosti. Hosťom v štúdiu bol klavirista Laco Fančovič.

Reláciu doplníme významným koncertantným dielom Eugena Suchoňa, ktoré skomponoval na hudobnú tému B-A-C-H. Meno génia barokovej hudby Johanna Sebastiana Bacha sa stalo ústrednou hudobnou témou rozsiahlej organovej kompozície s expresívnym orchestrálnym sprievodom. Je to majstrovské variačné dielo s kontrapunktickými odkazmi na majstra Bacha.

Symfonickú fantáziu na B-A-C-H pre organ, sláčiky a bicie nástroje si vypočujeme v nahrávke z roku 1979. Na organe hrá Ferdinand Klinda, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Ondrej Lenárd.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Archív Hudobného centra, Ladislav Pákozdy]

 

Živé vysielanie
??:??